เครื่องปรับอากาศ พานาบิชิ โซล่าเซลล์ ไฟถนน แอร์ ปั้มน้ำ panabishi ผู้แทน
ReadyPlanet.com
QR code  ติดต่อผ่านช่องทาง LINE
Street Light Solar cell
CCTV
LED Hight Bay ระบบแสงสว่าง แบบ LED
Microchannel Coil
ติดตั้ง ซ๋อม ล้าง ย้าย เครื่องปรับอากาศ
ผู้แทน

 

   การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย สินค้า จากบริษัท พานาบิชิ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

                   -    สำเนาบัตรประชาชน

               -    สำเนาทะเบียนบ้าน

               -    ใบทะเบียนการค้า

               -    หนังสือรับรอง

               -    ใบ ภพ. 20

     สามารถส่งข้อมูลดังกล่าว ได้หลายช่องทางเช่น  LINE  E-mail

ทางบริษัทพานาบิชิ มีกิจกรรม พาเที่ยว ต่างประเทศ ทุกปี สำหรับ

ผู้แทนจำหน่าย ที่ทำยอดจำหน่ายได้ครบ เงื่อนไขง่ายๆ....

     

         แอ๊ดไลน์ บริษัทพานาบิชิได้เลยครับ...    ยินดีต้อนรับเข้าสู่  บ้านพานาบิชิ  ครอบครัวที่อบอุ่น

                                                        

                        

                                                  กลับสู่หน้าหลัก